Seachtain na Gaelige Junior Infants

Lá Fhéile Pádraig
17-March-22
Seachtain na Gaelige Junior Infants

Bhaineamar an-taitneamh as na céiliúradh don Lá Fhéile Pádraig!

San Ealaín, rinneamar bannaí ceann le seamróga/bratach na hÉireann agus boghanna báistí álainn.

Tháinig Róisin ar cuairt chun scéalaíocht a dhéanamh leis na Naíonáin Shóisireacha. D’inis sí scéalta suimiúil dúinn faoi na Fianna.

Chomh maith leis sin, tháinig Rob chuig na seomraí ranga chun ceacht bodhrán a thabhairt dúinn. Is uirlis ceol traidisiúnta é an bodhrán. Is druma é agus seinneann tú é le cipín.

Ar an 16ú Márta, bhí tionól scoile amuigh sa chlós. Chanamar ‘Aon, Dó, Trí’ agus ‘An Hócaí Pócaí’ agus bhíomar go hiontach ar fad! Is aoibhinn linn ag éisteacht le agus ag féachaint ar Naíonáin Shinsireacha agus Rang a hAon ag feidhmiú freisin. Ag deireadh an tionól, bhí céilí mór againn agus bhí an-chraic againn!

Lá Fhéile Pádraig Sona Daoibh Go Léir!

We really enjoyed the celebrations for St. Patrick’s Day.

In Art, we made head bands with shamrocks/the Irish flag and beautiful rainbows.

Róisin visited to do storytelling with Junior Infants. She told us interesting stories about the Fianna.

As well as that, Rob came to the classrooms to give us a bodhrán lesson. The bodhrán is a traditional music instrument. It is a drum and you play it with a small stick.

On the 16th March, we had a school assembly in the yard. We sang ‘One, Two, Three’ and ‘The Hokey Pokey’ and we were brilliant! We loved listening to and watching Senior Infants and First Class perform as well. At the end of the assembly, we had a big céilí and we had great fun.

Happy St. Patrick’s Day, everyone!

May 06
2024
May Bank Holiday Week
Jun 03
2024
June Bank Holiday
21-Mar-2024
March has been a busy and fun month in Room 2!
Send Us A Mesage
Contact Us
Central Model Infants' School,
Marlborough St,
Dublin 1,
Ireland.

01 878 8344


Location
© 2024 Central Model Infants' School